De afkorting VOL-VCA (af en toe ook vermeld als VCA-VOL) staat voor Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden. Het diploma is dus specifiek gericht op operationeel leidinggevenden. Ook ZZP-ers die aan de VCA normen willen voldoen, zullen over dit VOL-VCA diploma moeten beschikken.

VCA betekent Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, maar het is veel meer. VCA is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu).