gasmeten OX-EX-TOX:

De gevaren van besloten ruimtes zijn onder andere: aanwezigheid van een hoog of laag percentage zuurstof, aanwezigheid van een explosief mengsel en/of de aanwezigheid van giftige stoffen.

Door gasmeten kunnen voorafgaand aan het betreden van de besloten ruimtes of omgevingen waar zich gassen kunnen bevinden, bovenstaande gevaren worden onderkend en passende beheersmaatregelen worden genomen. Op deze wijze kunnen bovengenoemde gevaren van het betreden van een besloten ruimte worden verlaagd of worden weggenomen.